eALUMNI
Login
Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk mendapatkan input dari Bekas Pelajar UniMAP (Alumni) berkaitan maklumat kerjaya mereka setelah bergraduat. Maklumat ini amat penting untuk menilai tahap kebolehpasaran graduan UniMAP setelah bergraduat dari UniMAP. Sistem ini juga telah dijadikan platform kepada Unit Alumni di Jabatan HEPA untuk membuat tinjauan di kalangan alumni berhubung persepsi alumni tentang usaha untuk mengekalkan jaringan yang baik antara alumni dan pihak universiti. Di samping itu, sistem ini juga dapat membantu mengekalkan hubungan yang berpanjangan dengan alumni kerana akses kepada alumni untuk mengemaskinikan maklumat-maklumat peribadi mereka dibuka sepanjang masa.
Pemilik Sistem ialah Unit Pembangunan Alumni & Sukarelawan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni.
Pembangun Sistem ialah :

Bahagian Pengurusan Sistem Maklumat
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Kubang Gajah,
01000 Kangar Perlis.
Tel : 04-9885467 / 5468
Faks:04-9798227
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2011.
MIS Division | Information and Communication Technology Centre, UniMAP.
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome Atau Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 800 pixels