Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk mendapatkan input dari Bekas Pelajar UniMAP (Alumni) berkaitan maklumat kerjaya mereka setelah bergraduat. Maklumat ini amat penting untuk menilai tahap kebolehpasaran graduan UniMAP setelah bergraduat dari UniMAP.

 


Pemilik Sistem ialah Unit Alumni & Debat, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni.

 

Untuk Bantuan Teknikal, sila hubungi :

Bahagian Pengurusan Sistem Maklumat
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Kubang Gajah,
01000 Kangar Perlis.
Tel : 04-9798109/8494
Faks:04-9798227

 

    


  Login
Katanama :
Katalaluan :
Peringkat Pengajian :
   

   
 
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2011.
MIS Division | Information and Communication Technology Centre, UniMAP.
 
Paparan Terbaik Menggunakan Mozilla Firefox 5.0 Atau Internet Explorer 8 ke Atas Dengan Resolusi 1280 x 800 pixels